• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
 • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
 • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
 • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

 • ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಜಾರಿ-೦೧-ಜುಲೈ-೨೦೧೯ ರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ -
 • ಸುಭಾಹು ತಂತ್ರಾಂಶದ ಚಾಲನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 24-01-2019 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 22-01-2019 -
 • ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -2018 -
 • ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ -2018 -
 • 2019 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷಚಾರಣೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತ ಕ್ರಮಗಳು -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 26-12-2018 -
 • Live Webcast -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 20-10-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 20-10-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 15-10-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:27-09-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:24-08-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:16-08-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:05-07-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:25-05-2018 -
 • ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ:14-05-2018 -

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®