• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
 • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
 • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
 • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
 • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ಸೂಚನೆಗಳು

 • CPC Result-2019 Temporary -
 • CPC Result-2019 Temporary -
 • CPC Result-2019 Temporary -
 • CPC Result-2019 Temporary -
 • CPC Result-2019 Temporary -
 • Covid-19 Vehicle Pass -
 • 2nd List -
 • POLCET-2018 -
 • POLCET-2018 -
 • POLCET-2018 -
 • Ayodhya Judgement -
 • Police Martyr's Day Invitation -
 • Helmet Compulsary- From 01-Jul-2019 -

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®