• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
  • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
  • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು

 

‘’Live webcast of ceremony of  dedication of the National Police Memorial by the Hon’ble Prime Minister  on the Occasion of  Police Commemoration Day, October 21, 2018, at Chanakyapuri, New Delhi.’’

 

webcast.nic.in/mha/ib

 

 

Useful study sites:

ACTS & RULES

 

* These Act/Rule have been referred to www.indiacode.nic.in, to view in www.indiacode.nic.in, Please Click / Open it then in “Search Indiacode” select Act Year/Number given above against Act name.

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®