• ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರ ಸಹಾಯ ವಾಣಿ: 1090 / 08226 222030
  • ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098
  • ತುರ್ತು : 100 / 08226 222383
  • ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ : 101
  • ತುರ್ತು ವಾಹನ ಸೇವಾ: 108

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಮಾಸಿಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳ ವಿವರ

ತಿಂಗಳುಮತ್ತುವರ್ಷ

ವರದಿಯಾದಮಾರಣಾಂತಿಕ

ಅಪಘಾತಗಳಸಂಖ್ಯೆ

ಮರಣಹೊಂದಿದವರಸಂಖ್ಯೆ

ವರದಿಯಾದಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದಅಪಘಾತಗಳಸಂಖ್ಯೆ

ಗಾಯಗೊಂಡವರಸಂಖ್ಯೆ

ತೀವ್ರಗಾಯ

ಸಾಧಾರಣಗಾಯ

ಮೇ-2018

13

13

34

4

48

ಜೂನ್ - 2018

 13 15  29  42 

ಜುಲೈ - 2018

 14 14  29  50 

ಆಗಸ್ಟ್ - 2018

 12  12 43   1 113 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2018

 5 24  38 

ಅಕ್ಟೋಬರ್-2018

 11  12 35 90 

ನವೆಂಬರ್-2018

12   12 47   2 96 

ಡಿಸೆಂಬರ್-2018

4 31  38 

ಜನವರಿ-2019

 11 11  46  86 

ಫೆಬ್ರವರಿ-2019

14  14  45  18  98 

ಮಾರ್ಚ್-2019

 6 30  58 

ಏಪ್ರಿಲ್ -2019

12  12  49  110 

©ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®